Pages Navigation Menu

Nazar nasıl bozulur

İnsanlar kıskançlık ve kötü niyetle, kem gözle bir yere yada bir şeye baktığı zaman kolaylıkla zarar verebilir. Bu yüzden insanların bir şeyleri beğendiğinde ona ısrarla bakması halinde “Allah istemez ise hiçbir şey olmaz “ anlamına gelen MAŞAALLAH yada “ Allah’ın bereketi üzerine olsun anlamı taşıyan BAREKALLAH demesi tavsiye edilmiştir.Bir çeşit büyülemedir nazar. Ruhi fonksiyonları beyin gücünü en rahat ve en tesirli kullanabildiğimiz organımızdır gözler.

Göz değmesi hakkında rivayet edilen hadisler, bunun gerçek ve hak olduğunu netliğe kavuşturmak ve nazar karşı yapılması gereken hususları da ortaya koymaktadır. Nazar bazı insanların zannettiği gibi, batıl inanç değildir. Buhari Müslim ve Ebu Davud’unİbn Abbas’tan rivayet ettikleri bir hadisi şerifte Hz. Muhammet ( s.a.v ) şöyle buyurmaktadır.

“Göz değmesi haktır. Eğer kaderi (delip) geçecek bir şey olsaydı, bu, göz değmesi olurdu.” (1) Hz. Aişe (r.a)’den rivayet edilen bir hadiste de Hz. Peygamber (s.a.v)’in, “(Göz değmesinden) Allah’a sığının. Zira göz değmesi haktır.” buyurduğu nakledilmektedir. Yine Sahiheyn ve Ebu Davud’da Ebu Hüreyre (r.a)’tan: “Rasulullah (s.a.v)’in: “Göz değmesi haktır” dediği rivayet edilmiştir.”(2)

Ebu Davud’un Hz. Aişe (r.a)’den rivayet ettiği bir hadisi şerifte ise, gözü değen ve kendisine göz değmesinin zarar verdiği kimselere ait yapılacak işlemden bahsedilmektedir:

“Gözü değene (ain) abdest alması emredilir, onun abdest suyu alınır, bununla göz değmesine uğrayan (main) yıkanırdı.”(3) Ayrıca, Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu söylenmektedir.